Nastavenie presmerovania hovoru na klapke účastníka

Možnosť “Presmerovanie hovorov” umožňuje používateľom automaticky presmerovať hovor v iný smer. V závislosti od nastavení môžu byť prichádzajúce hovory presmerované na iné interné číslo, na krátke číslo pripojené k číslu mobilného telefónu, na poradie alebo na voľne zadané externé číslo. Ak hovor volajúceho príde na interné číslo účastníka a tam je nastavené presmerovanie, tak virtuálna ústredňa automaticky presmeruje hovor podľa nastavení.


Pozor!

Osobné presmerovanie hovorov z interného čísla bude fungovať iba vtedy, keď hovor neprišiel z poradia. Ak interné číslo účastníka (klapka) je členom jednej alebo viacerých poradí a hovor prichádza na poradie, tak osobné presmerovanie hovorov sa vykoná podľa nastavení poradia.


V závislosti od rôznych podmienok sa pre čísla účastníkov môžu nastaviť nasledujúce presmerovania:

  • Presmerovanie v každom prípade – táto možnosť umožňuje automaticky presmerovať prichádzajúci hovor na iné číslo, bez ohľadu na to, či je linka užívateľa obsadená alebo nie.
  • Presmerovanie ak účastník je obsadený – táto možnosť umožňuje automaticky presmerovať prichádzajúci hovor ak je linka účastníka obsadená 
  • Presmerovanie ak účastník neodpovedá  – táto možnosť umožňuje automaticky presmerovať prichádzajúci hovor ak účastník neodpovedá na hovor
  • Presmerovanie ak účastník je nedostupný– táto možnosť umožňuje automaticky presmerovať prichádzajúci hovor ak účastník nie je dostupný (Offline)


K nastaveniu presmerovania: 


Vo Virtuálnej ústredni kliknite na Nastavenia | Číslovací plán| Telefónne čísla účastníkov a vyberte vnútornú klapku pri ktorom chcete nastaviť presmerovanie 

1. Kliknite na  “Presmerovanie hovorov” odsek

elofizeto_beallitasa_11

2. Ak chcete nastaviť presmerovanie v každom prípade :

V odseku “Presmerovanie v každom prípade (bezpodmienkove presmerovanie)” vyberte smer, na ktorý sa presmerovanie uskutoční, keď dôjde k volaniu na číslo účastníka:

  • Telefónne číslo: ľubovoľné telefónne číslo
  • Poradie:  Poradie na ktoré prejde prichádzajúci hovor podľa algoritmu poradia. Nastavenie môžete skontrolovať v odseku “Poradie”.
  • Telefónne čísla účastníkov: prichádzajúci hovor bude presmerovaný na iného účastníka (klapku)
  • Krátke číslo: . prichádzajúci hovor bude presmerovaný na krátke číslo, ku ktorému bolo pridelené napríklad mobilné telefónne číslo.

Po nastavení stlačte tlačidlo: Uložiť.