Nastavenia Virtuálnej ústredni

Nahrávanie hovorov
Virtuálna ústredňa umožňuje nahrávanie hovorov interných, externých a mobilných hovorov účastníkov. Takisto je možnosť nahrať hovory poradia alebo hovory ko...
Wed, 18 Sep, 2019 v 10:45 DOOBEDA
Nastavenie presmerovania hovorov
Nastavenie presmerovania hovoru na klapke účastníka Možnosť “Presmerovanie hovorov” umožňuje používateľom automaticky presmerovať hovor v iný smer. V závis...
Wed, 18 Sep, 2019 v 2:25 POOBEDE
Odporúčané nastavenie pre Virtuálnu ústredňu
Po pripojení Virtuálnej ústredni je dôležité ju nakonfigurovať. Virtuálna ústredňa obsahuje mnoho interných účastníkov, ktorých je dôležité  nastaviť, hneď ...
Wed, 18 Sep, 2019 v 3:03 POOBEDE
Nastavenie Poradia
Popis služby «Poradie»  Poradie je skupina operátorov, ktorí prijímajú hovory zákazníkov s cieľom minimalizovať stratené hovor. Poradie má svoje vlastné vn...
Thu, 19 Sep, 2019 v 1:14 POOBEDE
Nastavenie- Schéma smerovania hovorov
Hovory zákazníkov prichádzajúce na telefónne číslo spoločnosti a sú automaticky smerované podľa dopredu vytvorenej schémy. Prichádzajúci hovor klienta môže ...
Thu, 19 Sep, 2019 v 3:54 POOBEDE
Nastavenie funkcii Hlasová schránka
Popis služby Služba “Hlasová schránka” vám umožňuje znížiť počet “stratených” hovorov, a môžete byť v kontakte so zákazníkmi aj  keď nikto nie je v kancelá...
Thu, 17 Okt, 2019 v 3:35 POOBEDE
Nastavenie - Telefónne čísla účastníkov (klapky)
Každý zamestnanec spoločnosti môže mať jedno alebo viac interné telefónne číslo (klapku) . Každé interné krátke číslo je pripojené k telefónnej sieti, ktorá...
Fri, 20 Sep, 2019 v 12:31 POOBEDE
Kde sa nachádza SIP účet vo Virtuálnej ústredni
Otvorte MyMCN účet a prejdite na Virtuálnu ústredňu  a potom kliknite na odsek Zariadenie.  Tu nájdete ku každej klapke potrebné informácie, ktoré budete p...
Thu, 19 Sep, 2019 v 1:34 POOBEDE
Nastavenie funkcii Virtuálny asistent
Virtuálny asistent pracuje analogicky ako hlasové menu (IVR), ale na rozdiel od štandardného hlasového menu nemusí zákazník stlačiť klávesy na telefóne, ale...
Fri, 27 Sep, 2019 v 11:20 DOOBEDA
Nastavenie: Virtuálny asistent v Schéme smerovania hovorov
Virtuálny asistent pracuje analogicky ako hlasové menu (IVR), ale na rozdiel od štandardného hlasového menu nemusí zákazník stlačiť klávesy na telefóne, ale...
Fri, 27 Sep, 2019 v 3:49 POOBEDE