Každý zamestnanec spoločnosti môže mať jedno alebo viac interné telefónne číslo (klapku) . Každé interné krátke číslo je pripojené k telefónnej sieti, ktorá umožňuje zamestnancom spoločnosti komunikovať medzi sebou zadarmo.


Poznámka

Najprv musíte v systéme zaregistrovať interné čísla (klapky) a potom ich nakonfigurovať. Počet interných čísel (klapiek) je určený tarifným balíkom Virtuálnej ústredni a môže byť kedykoľvek rozšírený.


Krátke čísla môžu byť nasledujúce:

  • Interné
  • Externé
  • Mobilné


Krátka informácia o vnútornom čísle a o jeho nastavení

Pred konfiguráciou čísla je dôležité: 

1. Pridať predvolené číslo k odchádzajúcim hovorom, čo môžete nastaviť v odseku «Vytvorenie cesty odchádzajúcich hovorov» 

2. Nastaviť SIP účet- predvolené nastavenie je:  SIP účet je nastavený, ale máte možnosť na manuálne odstránenie a vytvorenie nového SIP účtu
3. Pri účastníkovi nastaviť nahrávanie hovorov, alebo zákaz prevzatia prichádzajúceho hovoru

4. Priradiť účastníka k predplatiteľovi služieb

5. Ak je potrebné nastaviť presmerovanie hovorov


Vytvorenie Externého čísla

1. Kliknite na Virtuálna ústredňa | Nastavenia | Telefónne čísla účastníkov

2. Kliknite na +Externé tlačidlo

Opcii "Nahrať všetky hovory" a "Zobrazenie telefónneho čísla účastníka, ktorý bol presmerovaní " môžete samostatne zapnúť alebo vypnút.

Kliknutím na tlačidlo Uložiť vami zadané údaje sa uložia a vytvoríte nové krátke číslo.