Virtuálny asistent pracuje analogicky ako hlasové menu (IVR), ale na rozdiel od štandardného hlasového menu nemusí zákazník stlačiť klávesy na telefóne, ale musí odpovedať. Virtuálny asistent funguje ako automatizovaný sekretár: zákazník, ktorý vytočil telefónne číslo spoločnosti, vypočuje správu Virtuálneho asistenta v ktorom dostane informáciu o možných odpovediach a potom odpovie na otázky, ktoré mu položil Virtuálny asistent. Virtuálny asistent rozpozná reč klienta a podľa odpovedí položí nasledujúcu otázku alebo spojí hovor s príslušným kolegom.

Nastavenie funkcii Virtuálny asistent

 1.  V MyMCN účte kliknite v hlavnom menu na «Virtuálna ústredňa», potom vyberte odsek-  «Nastavenia» a v ľavej časti vyberte možnosť  «Plánovanie cesty | Virtuálny asistent».

 2. K vytvoreniu nového virtuálneho asistenta kliknite na «Pridať». Otvorí sa formulár na vytvorenie :
 3. Zadajte názov Virtuálneho asistenta a vyberte či chcete vytvoriť Súbor, alebo Syntézu reči a potom vyberte jazyk na ktorom bude odpovedať asistent klientovi, alebo jazyk na ktorom sa vytvorí správa.

 4. V pole «Správa» zapíšte text, ktorý chcete vytvoriť, alebo otázku. 

 5. V pole «Opakovanie správy» zadajte text ešte razв

 6. Počet pokusov na rozpoznanie-zadajte systém koľko krát má pokúsiť sa o rozpoznanie

Kliknite na  «Uložiť».

Prejdite na schému smerovania hovorov a nastavte Virtuálny asistent.