Nastavenie funkcii Hlasová schránka

Upravené dňa Thu, 17 Oct 2019 o 03:35 PM

Popis služby

Služba “Hlasová schránka” vám umožňuje znížiť počet “stratených” hovorov, a môžete byť v kontakte so zákazníkmi aj  keď nikto nie je v kancelárii a nikto nemôže prijať prichádzajúci hovor.  Môžete si vytvoriť hlasovú schránku, napríklad celej spoločnosti,  alebo zvlášť každému zamestnancovi. Ak chcete vypočuť správy klientov, musíte do telefónu zadať PIN kód. Môžete tiež nakonfigurovať odosielanie súborov so záznamami na váš e-mail. Ak chcete službu aktivovať, musíte si vytvoriť hlasovú schránku a vykonať nastavenia smerovania hovorov.


Uloženie správ

Minimálna Dĺžka zaznamenanej správy je – 3 sekundy. To znamená, že ak správa je kratšie ako 3 sekundy tak nahrávanie sa neuskutoční. 

Maximálna dĺžka  zaznamenanej správy je – 120 sekúnd.

V hlasovej schránke je možné ukladať až 50 správ.

Ak chcete zaznamenať nové správy, musíte odstrániť predchádzajúce. Ak chcete vymazať predchádzajúce správy,tak vstúpte do hlasovej schránky (vytočte kombináciu čísla 088 + číslo schránky a PIN kód, ak je zadaný), prejdite na vypočúvanie správ (kláves 1) a vymažte všetky potrebné správy (kláves 7). 


Nastavenie Hlasovej schránky:

 1. Kliknite v MyMCN účte na odsek Virtuálna ústredňa | Nastavenia
 2. Kliknite na „Plánovanie cesty | Hlasová schránka„ v ľavo. Otvorí sa zoznam predtým vytvorených hlasových schránok pre spoločnosť alebo pre oddelenia.
 3. Vyberte z vytvorených schránok jednu alebo pridajte novú.
 4. Kliknite na odsek  „Plánovanie cesty | Schéma smerovania hovorov„.
 5. Pridajte do schémy smerovania hovorov hlasovú schránku. Výsledkom bude, že volania klientov, budú presmerované na hlasovú schránku podľa určených smerovacích pravidiel.Vytvorenie novej Hlasovej schránky:


Kliknite na „Plánovanie cesty | Hlasová schránka„ v ľavo. Otvorí sa zoznam predtým vytvorených hlasových schránok pre spoločnosť alebo pre oddelenia.

K vytvoreniu kliknite na «Pridať».

Zadajte nasledujúce údaje :

 • Číslo – číslo hlasovej schránky. Vyberte pomocou šípok «hore» a «dole» žiadané číslo. Toto číslo bude potrebné zadať na telefóne, aby ste mohli vypočuť správy v hlasovej schránke.
 • Názov – zadajte nejaký názov schránke
 • PIN kód – slúži pre vstup do hlasovej schránky. Nie je potrebné nastaviť PIN kód, ale ak je nastavený, tak bude potrebné ho zadať na telefóne, aby ste si mohli vypočuť správy.
 • Jazyk – na vybranom jazyku bude fungovať hlasová schránka a na vybranom jazyku budete dostávať správy na emailovej adresy
 • Zaslať kópiu na emailovú adresu – zadajte fajku, ak chcete hlasové správy dostávať mailom
 • E-mailová adresa na pre posielanie správ – Zadajte zoznam všetkých e-mailových adries, na ktoré chcete posielať kópie hlasových správ (vo formáte mp3), oddelených čiarkami.

Stlačte tlačidlo «Uložiť»


Ako vypočuť Hlasovú schránku:

 1. Na telefóne vytočte číslo 088 a číslo hlasovej schránky (na obrázku nižšie je to číslo 400, čo znamená, že na vypočúvanie správ potrebujete vytočiť číslo 088400).
 2. Ak ste nastavili  PIN kód, systém vás po zadaní čísla  hlasovej schránky požiada o zadanie kódu PIN. Zadajte kód PIN.
 3. Dostanete sa do hlavného menu hlasovej schránky a budete počuť: «Máte <množstvo> nových alebo <množstvo> starých správ» Ďalej postupujte podľa pokynov v hlasovej schránke. Ak chcete vykonať príkazy, vytočte požadované tlačidlo na telefóne v tónovom režime.

Nižšie uvedená schéma popisuje prácu s hlasovou schránkou .

VM_visio
Bol tento článok nápomocný?

To je skvelé!

Ďakujeme za odoslanie reakcie

Prepáčte! Nemohli sme byť nápomocní

Ďakujeme za odoslanie reakcie

Dajte nám vedieť, ako môžeme vylepšiť tento článok!

Vyberte aspoň jeden z dôvodov
Vyžaduje sa overenie CAPTCHA.

Spätná väzba bola odoslaná

Oceňujeme si vašu snahu a pokúsime sa článok opraviť