Spätné volanie (z anglického slova: call back) -je telefónna služba, ktorá umožňuje klientovi objednať spojenie s požadovaným účastníkom tak, aby hovor pre obidvoch bol ako prichádzajúci hovor.  Volajúci tak ušetrí náklady na odchádzajúce hovory.


Poznámka:
Telefónne číslo použité pre službu CallBack funguje ako špeciálne číslo. Služba CallBack funguje iba pri hovorov z mobilných telefónnych čísiel nakonfigurovaných pre toto číslo. Pri všetkých ostatných prichádzajúcich hovoroch funguje číslo CallBack ako bežné telefónne číslo spoločnosti, hovory sa spracúvajú podľa Schémy smerovania hovorov.


Ako funguje CallBack:

 • Zamestnanec, ktorý chce volať účastníkovi cez CallBack, uskutoční volanie zo svojho mobilného telefónu na špeciálne telefónne číslo nakonfigurované vo virtuálnej ústredni pre službu CallBack.
 • Virtuálna ústredňa zruší hovor.
 • Postúpi prichádzajúci hovor na mobilné telefónne číslo zamestnanca z toho telefónneho čísla, ktoré bolo nakonfigurované vo Virtuálnej ústredni pre službu CallBack
 • Zamestnanec zadá číslo klienta, ktorému chce volať
 • Volajúci a volaný účastník sú spojení. V tomto prípade  volajúci účastník stáva volaným účastníkom, čo účastníkovi umožňuje neplatiť za odchádzajúce hovory.


 Ako nastaviť službu CallBack:
Aby mohli účastníci virtuálnej ústredne používať odchádzajúce smerovanie prostredníctvom funkcie CallBack, vykonajte nasledujúce nastavenia:

 1. Vytvorte zoznam telefónnych čísel, ktoré budú mať prístup k službe CallBack. Po dokončení všetkých potrebných nastavení budú môcť zamestnanci s týmito mobilnými číslami telefonovať prostredníctvom funkcie CallBack.
 2. Vyberte telefónne číslo, ktoré bude použité pre službu CallBack, a priraďte ho k zoznamu čísel, ktoré majú prístup k službe CallBack.


Vytvorenie zoznamu telefónnych čísel, ktoré budú mať prístup k službe CallBack:

 1. Kliknite hore na odsek «Virtuálna ústredňa» a potom vyberte odsek «Nastavenia».
 2. V ľavom menu vyberte «Plánovanie cesty | Čierny alebo biely zoznam». K vytvoreniu nového zoznamu kliknite na tlačidlo «Pridať».
 3. Zadajte názov zoznamu
 4. Kliknite na tlačidlo «Použiť» .Vytvorení zoznam je dostupný.
 5. V odseku  «Zoznam telefónnych čísel» kliknite na položku «Upraviť». Otvorí sa nové okno, kde je možnosť pridať čísla do zoznamu. 

6. Kliknite na tlačidlo «Pridať» a zadajte číslo. Tento krok opakujte pre všetky čísla, ktoré by mali používať funkciu CallBack. Po pridaní všetkých potrebných čísel kliknite na tlačidlo «Použiť».


7. Takto sa vytvorí zoznam telefónnych čísel, ktoré môžu byť priradené k telefónnemu číslu pre službu CallBack.


Nastavenie telefónneho čísla pre službu CallBack:

 1. V ľavej časti vyberte odsek «Plánovanie cesty | Telefónne čísla».
 2. Vyberte telefónne číslo, ku ktorému budú telefónne čísla pre CallBack pripojené.
 3. Kliknite na odsek «Spätné volanie (Callback)»
 4. Aktivujte možnosť «Zapnúť funkciu Spätné volanie »
 5. V poli «Vyberte zoznam čísel» “ vyberte zoznam predtým vytvorených čísel. Zamestnanci s týmito číslami budú môcť využívať službu CallBack.
 6. Ak je to potrebné, dajte fajku pri nahrávania hovorov
 7. Kliknite na tlačidlo «Uložiť »