Hovory zákazníkov prichádzajúce na telefónne číslo spoločnosti a sú automaticky smerované podľa dopredu vytvorenej schémy. Prichádzajúci hovor klienta môže byť zaradený do poradia alebo odoslaný do hlasového menu (IVR). Volajúci môže počúvať vopred zaznamenané správy o produktoch a službách spoločnosti alebo môže počúvať hudbu. Zároveň môže klient vytočiť určité tlačidlo v tónovom režime a prepne ho systém na požadovaného zamestnanca, na oddelenie, alebo do poradia hovorov. 


Poznámka

Ak je telefónne číslo pripojené k virtuálnej  ústredni, automaticky sa vytvorí najjednoduchšia schéma smerovania hovorov, v ktorom prichádzajúci hovor je smerovaný na automaticky vytvorené predvolené poradie.


Nastavenie Schémy smerovania hovorov


1. V MyMCN účte v hlavnom menu kliknite na Virtuálna ústredňa| Nastavenia| Schéma smerovania hovorov
2. Tu máte možnosť vytvoriť novú schému kliknutím na tlačidlo «Pridať», alebo môžete upraviť automaticky vytvorenú schému.

3. Pri vytvorení novej schémy -zapíšte názov schémy a kliknite na tlačidlo «Vytvoriť»

4. Pridajte do schémy všetky potrebné prvky a spojte ich pomocou šípok 5. Opis prvkov:

     

 -volať na interné číslo (klapka) účastníka 

 -volať na krátke číslo, ktoré slúži na presmerovanie napríklad na externé číslo

 -volať na mobilné telefónne číslo

 -prijať virtuálny fax. Vyberte fax číslo, na ktorý chcete prijať faxy ( Fax bude Vám pre poslaný vo formáte PDF na e-mailovú adresu, ktorú sa zadali pri nastavení

 -volať Poradie. Vo poradí musíte určiť čas, po ktorom hovor pôjde ďalej po schéme a nakonfigurovať tak aby nedošlo k strate hovoru

 -Časový rozsah

 -smerovanie hovoru, podľa toho či je číslo volajúceho zákazníka na čiernom alebo na bielom zozname. Umožňuje vám odmietnuť hovory z nežiadaných čísiel vo vybranej fáze smerovania, ako aj odosielať hovory z dôležitých čísel osobným manažérom.

 -Hlasové menu IVR 

 -Virtuálny asistent

 -Konferencia. Umožňuje vám smerovať hovor na konferenciu, napríklad medzi účastníkmi virtuálnej ústredne a inými účastníkmi 

 -Správa. Zvyčajne sa táto možnosť používa na prehranie nejakého oznámenia pre  klienta a potom sa zruší hovor.

 -Hlasová schránka 

 -Zrušiť pripojenie. Slúži na zrušenie hovoru

, ,Prvky "Pridať Bitrix24 CRM", "Pridať amo CRM" a"API" poskytuje integráciu do CRM systémov. Na pripojenie CRM musíte nakonfigurovať API v sekcii API. 


 

Úprava položiek v schéme smerovania hovorov

Ak chcete upraviť alebo odstrániť prvok schémy smerovania, presuňte kurzor na vybraný prvok. V hornej časti sa zobrazia tlačidlá na úpravu a vymazanie prvku.


RoutingScheme-EditDeleteElement

RoutingScheme-ButtonClock — ikonka hodín umožňuje nastaviť čas obmedzenia čakania v poradí 

RoutingScheme-ButtonEdit —ikona ceruzky vám umožňuje zmeniť parametre prvku. Kliknutím na ňu otvoríte formulár úpravy položky

RoutingScheme-ButtonDelete — ikona umožňuje odstrániť prvok zo schémy


 Príklad fungujúcej schémy smerovania hovorov: