Nastavenie- Schéma smerovania hovorov

Upravené dňa Thu, 19 Sep 2019 o 03:54 PM

Hovory zákazníkov prichádzajúce na telefónne číslo spoločnosti a sú automaticky smerované podľa dopredu vytvorenej schémy. Prichádzajúci hovor klienta môže byť zaradený do poradia alebo odoslaný do hlasového menu (IVR). Volajúci môže počúvať vopred zaznamenané správy o produktoch a službách spoločnosti alebo môže počúvať hudbu. Zároveň môže klient vytočiť určité tlačidlo v tónovom režime a prepne ho systém na požadovaného zamestnanca, na oddelenie, alebo do poradia hovorov. 


Poznámka

Ak je telefónne číslo pripojené k virtuálnej  ústredni, automaticky sa vytvorí najjednoduchšia schéma smerovania hovorov, v ktorom prichádzajúci hovor je smerovaný na automaticky vytvorené predvolené poradie.


Nastavenie Schémy smerovania hovorov


1. V MyMCN účte v hlavnom menu kliknite na Virtuálna ústredňa| Nastavenia| Schéma smerovania hovorov
2. Tu máte možnosť vytvoriť novú schému kliknutím na tlačidlo «Pridať», alebo môžete upraviť automaticky vytvorenú schému.

3. Pri vytvorení novej schémy -zapíšte názov schémy a kliknite na tlačidlo «Vytvoriť»

4. Pridajte do schémy všetky potrebné prvky a spojte ich pomocou šípok 5. Opis prvkov:

     

 -volať na interné číslo (klapka) účastníka 

 -volať na krátke číslo, ktoré slúži na presmerovanie napríklad na externé číslo

 -volať na mobilné telefónne číslo

 -prijať virtuálny fax. Vyberte fax číslo, na ktorý chcete prijať faxy ( Fax bude Vám pre poslaný vo formáte PDF na e-mailovú adresu, ktorú sa zadali pri nastavení

 -volať Poradie. Vo poradí musíte určiť čas, po ktorom hovor pôjde ďalej po schéme a nakonfigurovať tak aby nedošlo k strate hovoru

 -Časový rozsah

 -smerovanie hovoru, podľa toho či je číslo volajúceho zákazníka na čiernom alebo na bielom zozname. Umožňuje vám odmietnuť hovory z nežiadaných čísiel vo vybranej fáze smerovania, ako aj odosielať hovory z dôležitých čísel osobným manažérom.

 -Hlasové menu IVR 

 -Virtuálny asistent

 -Konferencia. Umožňuje vám smerovať hovor na konferenciu, napríklad medzi účastníkmi virtuálnej ústredne a inými účastníkmi 

 -Správa. Zvyčajne sa táto možnosť používa na prehranie nejakého oznámenia pre  klienta a potom sa zruší hovor.

 -Hlasová schránka 

 -Zrušiť pripojenie. Slúži na zrušenie hovoru

, ,Prvky "Pridať Bitrix24 CRM", "Pridať amo CRM" a"API" poskytuje integráciu do CRM systémov. Na pripojenie CRM musíte nakonfigurovať API v sekcii API. 


 

Úprava položiek v schéme smerovania hovorov

Ak chcete upraviť alebo odstrániť prvok schémy smerovania, presuňte kurzor na vybraný prvok. V hornej časti sa zobrazia tlačidlá na úpravu a vymazanie prvku.


RoutingScheme-EditDeleteElement

RoutingScheme-ButtonClock — ikonka hodín umožňuje nastaviť čas obmedzenia čakania v poradí 

RoutingScheme-ButtonEdit —ikona ceruzky vám umožňuje zmeniť parametre prvku. Kliknutím na ňu otvoríte formulár úpravy položky

RoutingScheme-ButtonDelete — ikona umožňuje odstrániť prvok zo schémy


 Príklad fungujúcej schémy smerovania hovorov:Bol tento článok nápomocný?

To je skvelé!

Ďakujeme za odoslanie reakcie

Prepáčte! Nemohli sme byť nápomocní

Ďakujeme za odoslanie reakcie

Dajte nám vedieť, ako môžeme vylepšiť tento článok!

Vyberte aspoň jeden z dôvodov
Vyžaduje sa overenie CAPTCHA.

Spätná väzba bola odoslaná

Oceňujeme si vašu snahu a pokúsime sa článok opraviť