Popis služby «Poradie» 

Poradie je skupina operátorov, ktorí prijímajú hovory zákazníkov s cieľom minimalizovať stratené hovor. Poradie má svoje vlastné vnútorní číslo, ktoré môžete priamo volať alebo presmerovať z telefónneho čísla spoločnosti. Poradia často zodpovedajú oddeleniam spoločnosti. Hovor prijatý na telefónnom čísle spoločnosti je možné odoslať na oddelenie okamžite alebo stlačením požadovaného tlačidla v hlasovom menu (IVR). Okrem toho, ak klient pozná vnútorné číslo poradia, tak zavolá na pevné telefónne číslo a potom zadá hneď číslo poradia. Hovor zákazníka prijíma operátor podľa špecifikovaného algoritmu rozdelenia hovorov.
Virtuálna ústredňa používa tri algoritmy vytáčania v poradí:

  1. V poradí –Tento algoritmus umožňuje zasielanie hovorov účastníkom striedavo v závislosti od ich kvalifikácie. Hovory sú smerované k prvej osobe v zozname. Ak je účastník zaneprázdnený alebo neodpovedá, hovor sa presmeruje na ďalšieho účastníka, a tak ďalej, až kým sa nenájde voľný účastník alebo kým sa neskončí čakacia doba v poradí, ktorá je nakonfigurovaná v schéme smerovania hovorov. Medzi hovormi na každé ďalšie číslo je nastavený časový interval. Poradie účastníkov vytáčania je určené parametrom «Priorita» . Prvý hovor pôjde na účastníka, ktorého priorita je «nula», potom, ak je účastník zaneprázdnený alebo neodpovedá, prejde hovor na účastníka s prioritou «1» atď. Priority vám umožňujú smerovať hovory predovšetkým na kvalifikovanejších zamestnancov.Ak sú priority rovnaké alebo nie sú nastavené, hovor sa uskutoční v poradí tak ako sú účastníci v zozname.
  2.  Zvoniť každému - tento algoritmus umožňuje aby prichádzajúci hovor postúpil na každého účastníka z poradia. Spojenie sa vytvorí s operátorom, ktorý na hovor odpovie skôr. Pomocou daného algoritmu je možné minimalizovať očakávania zákazníka.
  3. Náhodne – Tento algoritmus rozdeľuje hovory v náhodnom poradí bez použitia priorít a poskytuje všetkým účastníkom rovnaké príležitosti na spracovanie hovorov zákazníkov


Ukončenie Poradia

Ak sú všetci účastníci vo fronte zaneprázdnení a nikto nemohol prijať zákaznícky hovor, tak hovor sa môže stratiť. Aby ste tomu zabránili, musíte správne nakonfigurovať výstup z poradia na schéme smerovania hovorov:  zadajte maximálny čakací čas pri obmedzení obdobia čakania v poradí. Napríklad môžete presmerovať hovor na iné poradie, alebo na účastníka alebo na  hlasovú schránku. Hovor zákazníka tak nebude stratený. Ak to chcete urobiť, do schémy smerovania hovorov musíte za prvkom poradie pridať vhodný prvok a nastaviť jeho správne.


Nastavenie Poradia

Ak chcete nakonfigurovať poradie, prejdite na «Plánovanie cesty | Poradia» odsek-

Vo virtuálnej ústredni sa automaticky vytvorí jedno poradie s vnútorným číslom  201. Zahŕňa troch účastníkov. V predvolenom nastavení sa hovory na danom telefónnom čísle sa odosielajú do tohto poradia. Túto frontu môžete nakonfigurovať alebo vytvoriť novú.


sorbanallas_1


Konfigurácia poradia sa vykonáva na dvoch kartách. Na odseku «Poradie» sú nakonfigurované hlavné parametre poradia a zoznam účastníkov v tomto poradí. Na odseku «Ďalšie služby» sú nakonfigurované ďalšie parametre poradia, ako napríklad zvukové súbory na zadržanie alebo funkcia «Presmerovanie hovorov na známu klapku» 


Poznámka
Účastník v poradí má možnosť prijať prichádzajúci hovor bez čakania, kým sa hovor automaticky presmeruje na jeho telefón. Za týmto účelom vytočte kombináciu * 8 (predvolené).


Vytvorenie nového Poradia


Ak chcete pridať nové poradie, kliknite na tlačidlo «Pridať» v hornej časti formulára a vo formulári, ktorý sa otvorí, postupujte podľa krokov nižšie:


1. Zadajte názov poradia a pomocou tlačidiel so šípkami hore a dole vyberte vnútorné číslo

2. Kliknite na «Ďalej» a zadajte ďalšie parametri poradia.

3. Kliknite na «Ďalej» a nastavte Hudobný zvukový záznam na udržanie, alebo Ohlásenia poradia


Kliknite na «Uložiť» a ste vytvorili nové poradie.

J