Nastavenie vám umožňuje integrovať virtuálnu ústredňu MCN Telecom s akýmkoľvek klientskym CRM systémom. Nastavenie integrácie pozostáva z niekoľkých krokov:

Krok 1. Získanie tokenu na konfiguráciu integrácie

 • Vstúpte do MyMCN účtu
 • Vyberte odsek «API» a kliknite na «Skupina externého smerovania | Nastavenia» položku
 • Vyberte Virtuálnu ústredňu zo zoznamu (ak máte niekoľko VPBX-ov) • Do poľa « Token, ktorý bude odoslaný na vašu URL adresu» zadajte ľubovoľný token
 • Do poľa  «URL» zadajte adresu klientskeho CRM systému. Pri prichádzajúcom hovore systém MCN Telecom pošle požiadavku na adresu URL systému CRM klienta s prenášaným parametrom telefónneho čísla volajúceho. Od CRM očakávame interné číslo zamestnanca, ktorý je za tento kontakt zodpovedný. Ak číslo klapky dostaneme, tak presmerujeme prichádzajúci hovor na požadovaného účastníka. Ak číslo klapky nedostaneme v odpovedi, tak bude pokračovať podľa našej schémy smerovania.
 • Kliknite na tlačidlo «Uložiť».

Krok 2. Nastavenie presmerovania hovorov na zodpovedného manažéra vo Virtuálnej ústredni

Pri tomto kroku musíte nastaviť presmerovanie hovoru na správneho účastníka (klapku) Virtuálnej ústredni.


Pre nastavenie pokračujte nasledovne: 

 • V MyMCN účte kliknite na «Virtuálna ústredňa|Nastavenia|Schéma smerovania hovorov».
 • V schéme pridajte položku «API» 
 • Spojte jednotlivé prvky so šípkou
 • Vo vyššie uvedenom príklade prvok API smeruje hovor na zodpovednú klapku a ak klapka nie je k dispozícii, hovor sa po 20 sekundách presmeruje na poradie: Slovensko. Ak chcete nakonfigurovať parametre pre posielania, musíte presunúť kurzor na prvok „API“ a kliknite na čas obmedzenia.
 • Nastavte interval, po uplynutí ktorého má klientovo volanie prejsť na ďalší prvok schémy.