Nastavenie Media5-fone na iOS je nasledovné:


1.Stiahnite aplikáciu Media5-fone

2. Po kliknutím na “Start” kliknite na odsek “Define manually”.3. Vyplňte nasledujúce polia:

  • Username: Prihlasovací SIP
  • Password: Heslo

4. Kliknite na  “Servers”


 

5. Zadajte adresu SIP servera, ktorú nájdete  v MyMCN účte v odseku “Telefónická služba” alebo “Virtuálna ústredňa” a časť “Zariadenia” . Napríklad: sip.mcntele.com 
6. Vypnite nastavenie Use rport.7. kliknite na Done a aplikácia je nainštalovaná

 

Poznámka: 
Tieto nastavenia sú platné pre verziu Media5-fone 4.24.3.12382 a pre verziu iOS 10.3.1