Cisco SPA112 slúži ako adaptér pre pripojenie analógových telefónnych zariadení k internetovej sieti.

Vďaka tomuto zariadeniu budete schopní pripojiť a využívať váš analógový telefón či fax pre VoIP službu.


Nastavenie: 

1. Pripojte zariadenie Cisco SPA112 do vnútornej siete (Ethernet port) pomocou Ethernet kábla.

 


2. Otvorte ľubovoľný webový prehliadač a do URL adresy zadáme IP adresu, a prihláste sa do webového rozhrania zariadenia


Poznámka: 


Na analógovom telefóne vyzdvihnite slúchadlo a vytočte štyri hviezdičky: ****. Potom vytočte: 110 # a zariadenie Cisco SPA112 vám nadiktuje svoju IP adresu (budete počuť v slúchadle na anglickom jazyku)
3. Zadajte prihlasovacie meno a heslo (predvolené nastavenie je admin). 4. Kliknite na  Network Setup. 

Nastavenia lokálnej siete môžete získať od správcu systému a nastavenia internetového pripojenia od poskytovateľa internetových služieb.

Do polí Primárny DNS a Sekundárny DNS zadajte adresy DNS od poskytovateľa internetových služieb.  


SPA122_1


5. V menu hlavného nastavenia klikneme na odsek "Voice" a potom na "Line 1", "Line 2" 

    

Poznámka

    Aj je Váš VoIP-adaptér "za" sieťou NAT , v poli NAT keep alive enable vyberte možnosť "yes" .Spa_1


Proxy: sip.mcntele.com

Register Expires: 120


Password: heslo
Auth ID: Prihlasovací SIP
User ID: Prihlasovací SIP
Use Auth ID: yes


Prihlasovací SIP a heslo nájdete v MyMCN účte v odsekoch Zariadenie.

 

V odseku Call Waiting Serv treba vybrať no ak používate 2 Línie6.  Audio konfigurácia 


Nastavenie by malo vyzerať nasledovne: .


Spa_3


Kliknite na tlačidlo Submit All Changes a vami zadané nastavenia sa uložia! Adaptér môžete používať.