CISCO_SPA303_1


Pripojte zariadenie podľa obrázku vyššie

Na počítači pripojenom k zariadeniu zapíšte IP adresu telefónu.

IP adresu je možné zistiť nasledovne: stlačte symbol preloženého listu, potom stlačte tlačidlo 9 (Network), potom tlačidlo 2 (Current IP).

 

CISCO_SPA303_2

V pravom hornom rohu sa prihláste ako administrátor kliknutím na  Admin login a na advanced.

Prejdite na odsek System a nakonfigurujte nastavenia internetu a LAN.

Nastavenia lokálnej siete môžete získať od správcu systému a nastavenia internetového pripojenia od poskytovateľa internetových služieb.

Po nakonfigurovaní uložte svoje nastavenia kliknutím na tlačidlo “Submit All Changes”.

 

 

CISCO_SPA303_3


Nastavenie jednotlivých klávesov linky (Ext1, Ext2, Ext3)

Ako príklad pozrime sa na nastavenia Ext1 nižšie:

 

CISCO_SPA303_4

 

Proxy:  sip.mcntele.com

Register: yes

User ID: Prihlasovací SIP

Use Auth ID: Yes

Password: Heslo

Auth ID: Prihlasovací SIP


Prihlasovací SIP a heslo nájdete v MyMCN účte v odsekoch Zariadenie


Kodeky nakonfigurovať môžete nižšie. Iba kodek G711a a G729a treba nechať, ostatné kodeky možno vypnúť pretože na sieti MCNtelecomu nie sú podporované.


Na prenos signálov DTMF (napríklad čísla rozšírení) použite metódu DTMF Tx Method: AVT.

Nastavenie by malo vyzerať nasledovne:

 

CISCO_SPA303_5


Kliknite na tlačidlo Submit All Changes a vami zadané nastavenia sa uložia!