Spa8000_logo 


1. Pripojte zariadenie Cisco SPA8000 do vnútornej siete (Ethernet port) pomocou Ethernet kábla 


2. Otvorte ľubovoľný webový prehliadač a do URL adresy zadáme IP adresu, ktorú ste zistili predtým a prihláste sa do webového rozhrania zariadenia 


3. Pripojte do Line1 / Phone1 na zariadení Cisco SPA122 analógový telefón.
Na analógovom telefóne vyzdvihnite slúchadlo a vytočte štyri hviezdičky: ****. Potom vytočte: 110 # a zariadenie Cisco SPA122 vám nadiktuje svoju IP adresu (budete počuť v slúchadle na anglickom jazyku) 

 

4. Zadajte prihlasovacie meno a heslo (predvolené nastavenie je admin). 


Spa8000_0


5. 

Prejdite na odsek Wan Setupa nakonfigurujte nastavenia internetu a LAN.Nastavenia lokálnej siete môžete získať od správcu systému a nastavenia internetového pripojenia od poskytovateľa internetových služieb.6. Po nakonfigurovaní uložte svoje nastavenia kliknutím na tlačidlo “Submit All Changes”. 


Spa8000_1


7. Do polí Primárny DNS a Sekundárny DNS zadajte adresy DNS od poskytovateľa internetových služieb. 


8. Po nakonfigurovaní uložte svoje nastavenia kliknutím na tlačidlo “Submit All Changes 


9. K nastaveniu kliknite na odsek Voice a vyberte z  L1 - L8 klávesu.Spa8000_2Vyberte pri Line Enable: yes 


Poznámka
Ak je váš telefón VoIP „za“ sieťou NAT, vyberte v poli NAT Keep Alive Enable: yes


Spa8000_3


Proxy:  sip.mcntele.com


Register: yes


User ID: Prihlasovací SIP


Use Auth ID: Yes


Password: Heslo


Auth ID: Prihlasovací SIP


Prihlasovací SIP a heslo nájdete v MyMCN účte v odsekoch Zariadenie.Audio konfigurácia


Kodeky nakonfigurovať môžete nižšie. Iba kodek G711a a G729a treba nechať, ostatné kodeky možno vypnúť pretože na sieti MCNtelecomu nie sú podporované.

Na prenos signálov DTMF (napríklad čísla rozšírení) použite metódu DTMF Tx Method: AVT.


Nastavenie by malo vyzerať nasledovne:


Spa8000_5
Kliknite na tlačidlo Submit All Changes a vami zadané nastavenia sa uložia! Adaptér môžete používať.