CISCO_SPA500S-1

Pripojte zariadenie podľa obrázku nižšie k  hocijakému IP telefónu CISCO SPA50X.

CISCO_SPA500S-2

1: Otvory pre skrutky

2: Otvory pre kolíčky

3: Konektor AUX IN na  module Cisco SPA 500S

4: Drážka na kábel

5: Konektor AUX OUT na  module Cisco SPA 500SPo pripojení modulov Cisco SPA 500S k hocijakému IP telefónu CISCO SPA50X, na počítači pripojenom k zariadeniu zapíšte IP adresu telefónu. 


V tomto príklade sme použili zariadenie Cisco SPA 504G na konfiguráciu:


CISCO_SPA500S-3


V pravom hornom rohu sa prihláste ako administrátor kliknutím na  Admin login a na advanced a potom vyberte položku Attendant Console, pre konfiguráciu:


CISCO_SPA500S-4

 

Podľa obrázku nižšie nastavte predvolené nastavenia (General):

Attendant Console Call Park Code: *68

Server Type: Asterisk

Attendant Console Call Pickup Code: *8#

CISCO_SPA500S-5

 

Unit 1 nastavenie (prvého modulu Cisco SPA 500S)

Tlačidlá na module Cisco SPA 500S sa dajú nastaviť na monitorovanie ďalšej klapky, rýchle vytáčanie čísiel, prenesenie hovoru na inú klapku a pod.

Unit 1 Key 1 sme nastavili podľa klapky 104 vo Virtuálnej ústredni spoločnosti MCNtelecom nasledovne: 

fnc=sd+cp+blf;sub=104@sip.mcntele.com;vid=1

Ak používaní SIP záznam je nastavení napríklad na klávesoch linky Ext1 tak ku vid treba napísať 1, ak na klávesoch linky Ext2 tak ku vid treba napísať 2 a tak ďalej ku každému klávesu správne číslo.


Ako príklad pozrime sa na nastavenia Ext1 nižšie:


CISCO_SPA500S-6


Po nastavení modulov Cisco SPA 500S prejdime na odsek  Dial Plan, kde treba dopísať nasledujúce parametre: *8xxx


Kliknite na tlačidlo Submit All Changes a vami zadané nastavenia sa uložia!