1. V MyMCN účte vygenerujte  QR kód  v odseku Telefonická služba” alebo “Virtuálna ústredňa” a časť “Zariadenia” v ľavej časti: Ukázať Zoiper QR -kód

  2. Stiahnite aplikáciu Zoiper.
  3. Otvorte aplikáciu, a hore v ľavom rohu kliknite na tlačidlo QR-kód a pomocou kamery naskenujte QR kód, ktorý bol vygenerovaný v MyMCN účte v odseku ZariadeniaAplikácia je nainštalovaná a môžete používať!