Zoiper_logo


Stiahnite si aplikáciu Zoiper a v hlavnom menu a kliknite na Nastavenia (Settings) a prejdite na  AccountsZoiper_iOS-1


Stlačte + a potom Áno (Yes) na potvrdenie 


Zoiper_iOS-2


Vyberme manuálnu konfiguráciu (Manual configuration)


Zoiper_iOS-3


Vybrať SIP účet (SIP account)


Zoiper_iOS-4


Vyplňte nasledujúce polia:

  • Account name — názov účtu, môžete zadať ľubovoľné meno
  • Domain — adresa SIP servera, ktorú nájdete  MyMCN účte v odseku “Telefonická služba” alebo “Virtuálna ústredňa” a časť “Zariadenia” 
  • User name, Auth Username — Prihlasovací SIP 
  • Password —Heslo


Kliknite na tlačidlo Register Zoiper_iOS-5V Network Settings odseku nastavte nasledujúce: 

  • rport: Dont use
  • Enable STUN: vypnúť


Zoiper_iOS-6


V Audio codecs časti nechajte fajku iba pri a-law, v prípade ak je dostupný kodek  g729 tak aj to si zapnite.


Zoiper_iOS-7


 

Mobilná aplikácia Zoiper je nainštalovaná.


Poznámka

V odseku Prichádzajúce hovory (Incoming Calls) nastavte > “Force Background opciu, ktorá slúži na to aby aplikácia bola registrovaná na serveri operátora v pozadí, pre prichádzajúce hovory.Poznámka

Tieto nastavenia sú platné pre Zoiper 3.4 for iPhone a pre iOS 8 verziu.