Informácie o úrovniach prístupu

Upravené dňa Tue, 6 Nov, 2018 v 2:39 POOBEDE

Pozor!

Daná funkcia je dostupná iba používateľom , ktorí majú administrátorské práva.


K tomu aby používateľ mohol používat služby, najprv musí dostať prístup k  «MyMCN» účtu. Ak používateľ chce nastaviť, alebo chce sa pozrieť na objednané služby ( ako «Telefónická služba», «Virtuálna ústredňa», «Volanie&chat z webovej stránky»), tak v prvom rade musí takisto nastaviť úroveň prístupu.

Ak chcete zobraziť používateľov a skontrolovať úrovne prístupu, kliknite na tlačidlo mymcn_hu_7.


Úrovne prístupu v MyMCN účte

 • Nemá právo —je to najmenšia úroveň prístupu. Používateľ je zaregistrovaný do MyMCN účtu, ale nemá prístup k ničomu. Nie je pre neho dostupná žiadna infomácia, ani v návštevnom, ani v inštalačnom režime. .Podmienky prístupu je možné kedykoľvek zmeniť. Všeobecne platí, že takýto používateľ je dočasne vytvorený a prístupové práva sú len dočasné. 
 • Používateľ — je taká úroveň, ktorá povoluje zákazníkovi prezrieť informácie súvisiace s fakturáciou a so štatistikou. Na tejto úrovni vie zákaznik pridať a odstrániť služby, vie zmeniť tarify a môže vykonať rôzne nastavenia na službách.
 • Аdministrátor —najväčší úroveň prístupu. Má právomoc zapnúť, vypnúť alebo nastaviť rôzne služby, zmeniť tarify, povoliť alebo zakázať prístup, vie skontrolovať štatistiku, hovory a zaznamené hovory tiež.


Úrovne prístupu pri službe «Virtuálna ústredňa» 

 • Nemá právo— je to najmenšia úroveň prístupu. Vnútorný predplatiteľ (účastník) Virtuálnej ústredni, je priradený k používateľu s úrovnou «Nemá právo», pomocou čoho vie používať služby  «Virtuálnej ústredni», ale nemá prístup k  virtuálnemu rozhraniu v ústredni.  Takýto účastník môže používať mestské, krátke a vnútorné čísla, môže sa zúčastniť v presmerovaní hovorov aj v ostatných opciách schémy presmerovania, ale nemá právo používať detaili hovorov, nevie vypočuť nahraté hovory, nevie nasledovať panel monitoringu  v reálnom čase. Nedostavá žiadne informácie o Virtuálnej ústredni.
 • Používateľ— Vnútorný účastník, ktorý je priradený k používateľu, ktorý je na úrovni  «Používateľ»,a vie sa pozrieť len na svoju štatistiku hovor, vie vypočuť len svoje nahraté hovory. Takýto účastník nevie používať nastavenia Virtuálnej ústreni, a ani nevidí štatistiku ostatných účastníkov, ale pre neho je dostupný panel monitoringu .
 • Аdministrátor— najväčší úroveň prístupu v systéme. Má právomoc zapnúť, vypnúť alebo nastaviť rôzne služby, zmeniť tarify, povoliť alebo zakázať prístup, vie skontrolovať štatistiku, hovory a zaznamené hovory tiež.  Ak k vnútornému účastníkovi je priradený úroveň  «Administrátor», tak má plný prístup k službám «Virtuálnej ústredni». Takýto účastník vie nastaviť služby, môže získať informáciu o každom operátorovi a o ich hovorov, môže vypočuť nahraté hovory a môže sledovať monitoring operátorov.

Poznámka:

Každý používateľ môže byť priradený k vnútornému krátkému číslu virtuálnej  ústredne (s klapkami). V takomto prípade používateľ uvidí iba svoje  štatistické údaje o hovorov a môže vypočuť a stiahnuť iba svojé nahraté hovory.


Úrovne prístupu pri «Telefónickej službe» 

 • Nemá právo—je to najmenšia úroveň prístupu. Používateľ môže používať telefónickú službu, ale nemá možnosť prezrieť a upravovať informácie.
 • Používateľ— môže prezrieť niektoré nastavenia telefónickej služby.
 • Аdministrátor — môže upravovať nastavenia telefónickej služby.


Úrovne prístupu pri službe «Volanie&chat z webovej stránky» 

 • Nemá právo—  pre používateľa nie je dostupné právo k službe «Volanie&chat z webovej stránky», a tak pre neho aj položka «Volanie&chat z webovej stránky» nie je viditeľná.
 • Používateľ — táto úroveň prístupu umožňuje používatelovi, aby  chatoval, môže presmerovať konverzácie druhému operátorovi, môže zmeniť svoje heslo (vie zmeniť profilovú fotku), môže prezrieť históriu konverzácii, štatistiku (štatistika návštevníka).
 • Аdministrátor — táto úroveň prístupu umožňuje rovnaké privilégiá ako používateľské. S touto úrovňou prístupu administrátor môže prevzať konverzáciu od druhého operátora, vždy vie pozorovať konverzácie operátorov a vie upravovať nastavenia.Pozri tiež:

 • Ako viem pridať nového zákazníka do MyMCN účtu
 • Ako viem zmeniť údaje zákazníka a úroveň prístupu
 • Ako viem odstrániť zákazníka z MyMCN účtu


Bol tento článok nápomocný?

To je skvelé!

Ďakujeme za odoslanie reakcie

Prepáčte! Nemohli sme byť nápomocní

Ďakujeme za odoslanie reakcie

Dajte nám vedieť, ako môžeme vylepšiť tento článok!

Vyberte aspoň jeden z dôvodov
Vyžaduje sa overenie CAPTCHA.

Spätná väzba bola odoslaná

Oceňujeme si vašu snahu a pokúsime sa článok opraviť