Pozor!

Daná funkcia je dostupná iba používateľom , ktorí majú administrátorské práva.


K tomu aby používateľ mohol používat služby, najprv musí dostať prístup k  «MyMCN» účtu. Ak používateľ chce nastaviť, alebo chce sa pozrieť na objednané služby ( ako «Telefónická služba», «Virtuálna ústredňa», «Volanie&chat z webovej stránky»), tak v prvom rade musí takisto nastaviť úroveň prístupu.

Ak chcete zobraziť používateľov a skontrolovať úrovne prístupu, kliknite na tlačidlo mymcn_hu_7.


Úrovne prístupu v MyMCN účte

 • Nemá právo —je to najmenšia úroveň prístupu. Používateľ je zaregistrovaný do MyMCN účtu, ale nemá prístup k ničomu. Nie je pre neho dostupná žiadna infomácia, ani v návštevnom, ani v inštalačnom režime. .Podmienky prístupu je možné kedykoľvek zmeniť. Všeobecne platí, že takýto používateľ je dočasne vytvorený a prístupové práva sú len dočasné. 
 • Používateľ — je taká úroveň, ktorá povoluje zákazníkovi prezrieť informácie súvisiace s fakturáciou a so štatistikou. Na tejto úrovni vie zákaznik pridať a odstrániť služby, vie zmeniť tarify a môže vykonať rôzne nastavenia na službách.
 • Аdministrátor —najväčší úroveň prístupu. Má právomoc zapnúť, vypnúť alebo nastaviť rôzne služby, zmeniť tarify, povoliť alebo zakázať prístup, vie skontrolovať štatistiku, hovory a zaznamené hovory tiež.


Úrovne prístupu pri službe «Virtuálna ústredňa» 

 • Nemá právo— je to najmenšia úroveň prístupu. Vnútorný predplatiteľ (účastník) Virtuálnej ústredni, je priradený k používateľu s úrovnou «Nemá právo», pomocou čoho vie používať služby  «Virtuálnej ústredni», ale nemá prístup k  virtuálnemu rozhraniu v ústredni.  Takýto účastník môže používať mestské, krátke a vnútorné čísla, môže sa zúčastniť v presmerovaní hovorov aj v ostatných opciách schémy presmerovania, ale nemá právo používať detaili hovorov, nevie vypočuť nahraté hovory, nevie nasledovať panel monitoringu  v reálnom čase. Nedostavá žiadne informácie o Virtuálnej ústredni.
 • Používateľ— Vnútorný účastník, ktorý je priradený k používateľu, ktorý je na úrovni  «Používateľ»,a vie sa pozrieť len na svoju štatistiku hovor, vie vypočuť len svoje nahraté hovory. Takýto účastník nevie používať nastavenia Virtuálnej ústreni, a ani nevidí štatistiku ostatných účastníkov, ale pre neho je dostupný panel monitoringu .
 • Аdministrátor— najväčší úroveň prístupu v systéme. Má právomoc zapnúť, vypnúť alebo nastaviť rôzne služby, zmeniť tarify, povoliť alebo zakázať prístup, vie skontrolovať štatistiku, hovory a zaznamené hovory tiež.  Ak k vnútornému účastníkovi je priradený úroveň  «Administrátor», tak má plný prístup k službám «Virtuálnej ústredni». Takýto účastník vie nastaviť služby, môže získať informáciu o každom operátorovi a o ich hovorov, môže vypočuť nahraté hovory a môže sledovať monitoring operátorov.

Poznámka:

Každý používateľ môže byť priradený k vnútornému krátkému číslu virtuálnej  ústredne (s klapkami). V takomto prípade používateľ uvidí iba svoje  štatistické údaje o hovorov a môže vypočuť a stiahnuť iba svojé nahraté hovory.


Úrovne prístupu pri «Telefónickej službe» 

 • Nemá právo—je to najmenšia úroveň prístupu. Používateľ môže používať telefónickú službu, ale nemá možnosť prezrieť a upravovať informácie.
 • Používateľ— môže prezrieť niektoré nastavenia telefónickej služby.
 • Аdministrátor — môže upravovať nastavenia telefónickej služby.


Úrovne prístupu pri službe «Volanie&chat z webovej stránky» 

 • Nemá právo—  pre používateľa nie je dostupné právo k službe «Volanie&chat z webovej stránky», a tak pre neho aj položka «Volanie&chat z webovej stránky» nie je viditeľná.
 • Používateľ — táto úroveň prístupu umožňuje používatelovi, aby  chatoval, môže presmerovať konverzácie druhému operátorovi, môže zmeniť svoje heslo (vie zmeniť profilovú fotku), môže prezrieť históriu konverzácii, štatistiku (štatistika návštevníka).
 • Аdministrátor — táto úroveň prístupu umožňuje rovnaké privilégiá ako používateľské. S touto úrovňou prístupu administrátor môže prevzať konverzáciu od druhého operátora, vždy vie pozorovať konverzácie operátorov a vie upravovať nastavenia.Pozri tiež:

 • Ako viem pridať nového zákazníka do MyMCN účtu
 • Ako viem zmeniť údaje zákazníka a úroveň prístupu
 • Ako viem odstrániť zákazníka z MyMCN účtu