Používateľ, ktorý je pridaný k systému môže sa upravovať. Nasledujúce údaje možno upravovať:

  • Meno používateľa;
  • E-mail adresa používateľa;
  • Generovanie nového hesla do MyMCN účtu;
  • Úroveň prístupu k opciám systému.

K úprave kliknite na tlačidlo mymcn_hu_7 v hornej časti menu.Zmena celého mena, telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy:

K tomu aby ste mohli zmeniť všeobecné údaje používateľa postupujte podľa pokynov uvedených nižšie:

  • Kliknite na pero vedľa mena, telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.

Zmena hesla v MyMCN účte:

K tomu aby ste mohli nastaviť nové heslo v MyMCN účte pre používateľa postupujte podľa pokynov uvedených nižšie:

  • Kliknite na tlačidlo “Resetovať”. Systém Vám automaticky vygeneruje nové heslo, ktoré bude zaslané na e-mailovú adresu používateľa

Zmena prístupu úrovni:

K tomu aby ste mohli zmeniť prístup úrovní používateľa k rôznym službám postupujte podľa pokynov uvedených nižšie:

  • Každý používateľ má v každom stĺpci služby ikonu. Kliknutím na ikonu môžete pridať úroveň


Pozri tiež:

  • Na čo je dobré úroveň prístupu
  • Ako viem pridať nového zákazníka do MyMCN účtu
  • Ako viem odstrániť zákazníka z MyMCN účtu