Pozor!

Daná funkcia je dostupná iba používateľom , ktorí majú administrátorské práva.


Všetky štatistiky fakturácie, štatistiky hovorov a všetky ostatné údaje sa zobrazujú podľa časového pásma nastaveného v MyMCN účte. Časové pásmo nastavené v MyMCN účte bude pridelené všetkým používateľom, ktorí sú zaregistrovaní v MyMCN účte. Pozri ešte: «Spravovanie zákazníkov».


Ak chcete vybrať časové pásmo, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie:

1.

  1. Vstúpte do MyMCN účtu.
  2. Kliknite na tlačidlo mymcn_hu_7.
  3. V ľavej časti menu kliknite na položku «Základné nastavenia | Všeobecné nastavenia».

mymcn_hu_15


2. Vyberte zo zoznamu časové pásmo, ktoré chcete používať.

3. Kliknite na tlačidlo  mymcn_hu_13.