KOMPaaS účet

Štruktúra KOMPaaS účtu
Hlavná  stránka KOMPaaS účtu vyzerá nasledovne: V hornej časti hlavnej stránky KOMPaaS účtu sa nachádza menu, kde je možnosť upravovať služby a ...
Thu, 29 Dec, 2022 v 6:17 POOBEDE
Spravovanie zákazníkov
Pozor! Daná funkcia je dostupná iba používateľom , ktorí majú administrátorské práva. Pri vytvorení MyMCN účtu sa automaticky vytvorí jeden používateľ ...
Tue, 6 Nov, 2018 v 11:21 DOOBEDA
Informácie o úrovniach prístupu
Pozor! Daná funkcia je dostupná iba používateľom , ktorí majú administrátorské práva. K tomu aby používateľ mohol používat služby, najprv musí dostať p...
Tue, 6 Nov, 2018 v 2:39 POOBEDE
Zmena údajov zákazníka a zmena úrovni prístupu
Používateľ, ktorý je pridaný k systému môže sa upravovať. Nasledujúce údaje možno upravovať: Meno používateľa; E-mail adresa používateľa; Generovanie no...
Tue, 6 Nov, 2018 v 3:06 POOBEDE
Ako zmeniť časové pásmo
Pozor! Daná funkcia je dostupná iba používateľom , ktorí majú administrátorské práva. Všetky štatistiky fakturácie, štatistiky hovorov a všetky ostatné...
Tue, 6 Nov, 2018 v 3:32 POOBEDE
Ako viem odstrániť zákazníka z MyMCN účtu
K tomu aby ste mohli odstrániť používateľa z MyMCN účtu postupujte podľa pokynov uvedených nižšie: Kliknite na tlačidlo . Vyberte položku «Zákazníci» v ľa...
Tue, 6 Nov, 2018 v 4:19 POOBEDE
Ako môžem skontrolovať svôj zostatok?
Zostatok na účte je zobrazené v hornej časti menu a je vždy viditeľné v MyMCN účte.  Ak máte viac zmlúv, kliknite na číslo účtu a vyberte požado...
Fri, 9 Nov, 2018 v 10:56 DOOBEDA
Ako viem pridať nového zákazníka do MyMCN účtu
K tomu aby ste mohly pridať nového zákazníka do systému postupujte nasledovne: Vstúpte do MyMCN účtu. V hornej časti menu kliknite na tlačidlo . V ľa...
Fri, 23 Nov, 2018 v 12:11 POOBEDE