WebHooks –je upozornenie aplikácií tretích strán o udalostiach, ktoré sa vyskytli v telefónnej službe alebo vo virtuálnej ústredni spoločnosti MCN Telecom zaslaním upozornení. Napríklad upozornenie na prichádzajúci hovor s cieľom získať kartu volajúceho zákazníka v systéme CRM.
Pomocou WebHooks môže klient prijímať informácie o prichádzajúcom, odchádzajúcom alebo o neprijatom hovore.

Počas hovoru server pošle požiadavku POST na adresu uvedenú v URL. Je potrebné zapamätať  že pri prichádzajúcom hovore je WebHook odoslaný presne vtedy, keď hovor prichádza priamo na  SIP účet.


Poznámka:

Dáta sa prenášajú ku klientovi vo formáte JSON pomocou HTTP v požiadavke POST, priamo v tele žiadosti (raw body) ako objekt JSON.


Informácie zasielané klientovi::


WebHooks Virtuálna ústredňa:

Prichádzajúci hovor na účastníka:

{

"event_type":"onInCallingStart", //typ udalosti signalizujúc začiatok prichádzajúceho hovoru účastníkovi Virtuálnej ústredni

"abon":"108", // číslo (klapka) účastníka, ktorý prijíma hovor

"did":"0222202999", // číslo volajúceho

"secret":"SecretToken", // tajný token

"account_id":10123 // zákaznícky účet MCN Telecom

}


Koniec prichádzajúceho hovoru na účastníka

{

"event_type":"onInCallingEnd", // typ signalizácie udalosti o koniec prichádzajúceho hovoru účastníkovi Virtuálnej ústredni

"abon":"108", // číslo (klapka) účastníka, ktorý prijíma hovor

"did":"0222202999", // číslo volajúceho

"secret":"SecretToken", // tajný token

"account_id":10123 // zákaznícky účet MCN Telecom

}


Začiatok odchádzajúceho hovoru na ľubovoľné číslo

{

"event_type":"onOutCallingStart", //typ signalizácie udalosti o začiatok odchádzajúceho hovoru od účastníka Virtuálnej ústredni

"abon":"108", // číslo (klapka) účastníka, ktorý prijíma hovor

"did":"0222202999", // volané číslo

"secret":"SecretToken", // tajný token

"account_id":10123 // лицевой счет клиента MCN Telecom

}


Koniec  odchádzajúceho hovoru na ľubovoľné číslo

{

"event_type":"onOutCallingEnd", // typ signalizácie udalosti o koniec odchádzajúceho hovoru od účastníka Virtuálnej ústredni

"abon":"108", //  číslo (klapka) účastníka, ktorý prijíma hovor

"did":"0222202999", // volané číslo

"secret":"SecretToken", // tajný token

"account_id":10123 // zákaznícky účet MCN Telecom

}


Neprijatý hovor

{

"event_type":"onInCallingMissed", // typ signalizácie udalosti, že prichádzajúci hovor na účastníka Virtuálnej ústredni bol zmeškaný

"abon":"104", //  číslo (klapka) účastníka, ktorý neodpovedal na hovor

"did":"74951059995", // číslo volajúceho

"secret":"SecretToken", // tajný token

"account_id":10123 // zákaznícky účet MCN Telecom

}


WebHooks Тelefónická služba:


Prichádzajúci hovor

{

"event_type":"InboundCallStart", // typ signalizácie udalosti o prichádzajúcom hovore

"did":"0222202999", // číslo volajúceho

"secret":"SecretToken", // tajný token

"account_id":10123 // zákaznícky účet MCN Telecom

}


Koniec prichádzajúceho hovoru

{

"event_type":"InboundCallEnd", // typ signalizácie udalosti o koniec prichádzajúceho hovoru

"did":"0222202999", // volané číslo

"secret":"SecretToken", // tajný token

"account_id":10123 // zákaznícky účet MCN Telecom

}