Prejdite do sekcie « Virtuálna ústredňa» potom vyberte odsek >>  « Nastavenia» >> a v ľavom menu vyberte « Scenár hovorov» .

⚠️ Pozor!

Vo Virtuálnej ústredni musí byť aktivovaná služba «Otázka- Odpoveď»  


1. V rámci scenára vyberte možnosť «Otázka- Odpoveď » . Kliknutím na ikonu ceruzky upravíte nastavenia prvku..

2. V novom otvorenom okne začiarknite políčko «Použiť odpoveď na blok ako klasifikácia hovoru» .

3. Kliknite na tlačidlo  «Uložiť» .

4. Ak chcete upraviť odpovede, kliknite na jednu z odpovedí v rámci prvku scenára.

5. V okne, ktoré sa zobrazí, môžete pridať novú odpoveď pomocou ikony plus alebo upraviť existujúce.

6. Kliknite na tlačidlo «Použiť » .


Teraz, keď volajúci spomenie jedno z kľúčových slov uvedených v stĺpci « Prijaté uznanie a synonymá (zoznam oddelený čiarkou)» , toot slovo sa pridá do «Virtuálna ústredňa»  >> v pravom menu « Všetky hovory»  >> «Volania(beta)»  stĺpec  «Hlasová klasifikácia hovorov».