Nastavenie zariadenia Gigaset C530 - C530A (Siemens A510)

Upravené dňa Wed, 14 Apr 2021 o 09:59 AM

A510H-N300-2

  1. Zapnite zariadenie a potom pomocou sieťového kábla pripojte základňu k routeru. Za pár minút môžeme zistiť IP adresu zariadenia.
  2. Stlačte tlačidlo vyhľadávania na prístroji a na displeji sa zobrazí IP adresa.
  3. Na počítači pripojenom k zariadeniu zapíšte IP adresu telefónu.


Poznámka

IP adresu je možné zistiť nasledovne:

  • Stlačte tlačidlo vyhľadávania na prístroji a na displeji sa zobrazí IP adresa.
  • Stlačte na zariadení Settings  > System > Local network


Otvorte rozšírené rozhranie nastavenia zariadenia:

Zadajte PIN kód: 0000 (štyri nuly). Ak chcete pridať statickú IP adresu tak kliknite na Setting > IP configuration  

Gigaset11

Prejdite na odsek Settings a potom na Telephony > Connections 

Vyberte SIP účet, ktorý chcete upraviť a v pravwej časti pri SIP účte kliknite na tlačidlo Edit.

Gigaset21

Vyplňte údaje nasledovne:


Connection name or number: MCN

Authentication name: Prihlasovací SIP

Authentication passwod: heslo

Username: Prihlasovací SIP  

Display name: názov napr.: user1


Kliknite na Show advanced settings:


Domain: sip.mcntele.com ,  

Proxy server addresssip.mcntele.com 

Proxy server port: 5060 

Registration server: sip.mcntele.com 

Registration refresh time: 120 

Kliknite na tlačidlo Set a vami zadané nastavenia sa uložia! Gigaset31.2


Prejdite na odsek Number Assignment. Skontrolujte, či nakonfigurované SIP ID sa používa aj na prichádzajúce aj na odchádzajúce hovory.

Pri možnosti  Automatic fallback to fixed line je dôležité aby ste si vybrali možnosť No. Gigaset41

Kliknite na tlačidlo Set a vami zadané nastavenia sa uložia!


K nastaveniu kodekov kliknite na Settings > Audio a nastavte podľa obrázku nižšie.


Kliknite na Show advanced settings a nastavte podľa obrázku nižšie. 


Môžete používať VoIP telefón!


Bol tento článok nápomocný?

To je skvelé!

Ďakujeme za odoslanie reakcie

Prepáčte! Nemohli sme byť nápomocní

Ďakujeme za odoslanie reakcie

Dajte nám vedieť, ako môžeme vylepšiť tento článok!

Vyberte aspoň jeden z dôvodov

Spätná väzba bola odoslaná

Oceňujeme si vašu snahu a pokúsime sa článok opraviť