1Pripojte zariadenie podľa obrázku nižšie.  


Na počítači pripojenom k zariadeniu zapíšte IP adresu telefónu.IP adresu je možné zistiť nasledovne: stlačte symbol preloženého listu, potom stlačte tlačidlo 9 (Network)potom tlačidlo 2 (Current IP).1. V pravom hornom rohu sa prihláste ako administrátor kliknutím na  Admin login a na advanced.
2. Prejdite na odsek System a nakonfigurujte nastavenia internetu a LAN.
Nastavenia lokálnej siete môžete získať od správcu systému a nastavenia internetového pripojenia od poskytovateľa internetových služieb.
Do polí Primárny DNS a Sekundárny DNS zadajte adresy DNS od poskytovateľa internetových služieb. 

Po nakonfigurovaní uložte svoje nastavenia kliknutím na tlačidlo “Submit All Changes”.

3. Nastavenie jednotlivých klávesov linky (Ext1- Ext4)

Ako príklad pozrime sa na nastavenia Ext1 nižšie:

 

Vyberte pri Line Enable: yes

Poznámka

Ak je váš telefón VoIP „za“ sieťou NAT, vyberte v poli NAT Keep Alive Enable: yes
Proxy:  sip.mcntele.com


Register: yes


User ID: Prihlasovací SIP


Use Auth ID: Yes


Password: Heslo


Auth ID: Prihlasovací SIP


Prihlasovací SIP a heslo nájdete v MyMCN účte v odsekoch Zariadenie.
Audio konfigurácia


Kodeky nakonfigurovať môžete nižšie. Iba kodek G711a a G729a treba nechať, ostatné kodeky možno vypnúť pretože na sieti MCNtelecomu nie sú podporované.


Na prenos signálov DTMF (napríklad čísla rozšírení) použite metódu DTMF Tx Method: AVT.
6. Kliknite na tlačidlo Submit All Changes a vami zadané nastavenia sa uložia!