Pozor!

Daná funkcia je dostupná iba používateľom , ktorí majú administrátorské práva.

Pri vytvorení MyMCN účtu sa automaticky vytvorí jeden používateľ   «Аdministrátor», ktorí má administrátorské práva. Úlohou administrátora je priradenie používateľov do MyMCN účtu. . Je možnosť používateľom nastaviť rôzne úrovne prístupu k «МСNtеlеcom» službám. K tomu aby používateľ mohol používat služby, najprv musí dostať prístup k  «MyMCN» účtu. Práva k virtuálnej ústredni a k iným službám treba nastaviť zvlásť.


Spravovanie zákazníkov/ používateľov:

  1. Vstúpte do MyMCN účtu.
  2. Kliknite na tlačidlo mymcn_hu_7
  3. V ľavej časti menu kliknite na položku «Zákazníci».


Pozri tiež:  • Na čo je dobré úroveň prístupu.
  • Ako viem pridať nového zákazníka do MyMCN účtu.
  • Ako viem zmeniť údaje zákazníka a úroveň prístupu.
  • Ako viem odstrániť zákazníka z MyMCN účtu.