Hlavná  stránka MyMCN účtu vyzerá nasledovne:V hornej časti hlavnej stránky MyMCN účtu sa nachádza menu, kde je možnosť upravovať služby a MyMCN účet. Menu je vždy viditeľné vo vnútri MyMCN účtu.


Menu obsahuje nasledovné elementy:


 —Kliknutím na toto tlačidlo, vždy sa môžete  vrátiť na hlavnú stránku.

mymcn_hu_4 —  zapnutie služby. Kliknutím na vybranú službu prejdite na nastavenie služby.

mymcn_hu_5 — informácie o čísle účtu a jeho zostatku. Je možnosť zmeniť číslo účtu a vybrať dostupné účty.

mymcn_hu_6 — nastavenia v MyMCN účtu. Zmena hesla a výber jazyka.

mymcn_hu_7 — tlačidlo je dostupné len pre osôb s administrátorskími právmi. Priradenie účastníkov k MyMCN účtu, nastavenie povolení. Pozri ešte: “Ako treba riadiť užívateľov“.

mymcn_hu_8 — Odhlásiť sa s MyMCN účtu a vrátiť sa na hlavnú stránku MCNtelecom.


Odsek Moje služby obsahuje nasledovné elementy:


  • Služby— Táto stránka obsahuje všetky služby, ktoré sú priradené používateľovi a ktoré sú k dispozícii. Zoznam služieb nájdete vľavo.
  • Účty a platby — Na tejto stránke môžete sa pozrieť na všetky faktúry, tu je možnosť aj na ich stiahnutie. 

Položku, ktorú používa zákazník, je označená červenou farbou.