Hlavná  stránka KOMPaaS účtu vyzerá nasledovne:V hornej časti hlavnej stránky KOMPaaS účtu sa nachádza menu, kde je možnosť upravovať služby a KOMPaaS účet. Menu je vždy viditeľné vo vnútri KOMPaaS účtu.


Menu obsahuje nasledovné elementy:


—Kliknutím na toto tlačidlo, vždy sa môžete  vrátiť na hlavnú stránku.


mymcn_hu_5 — informácie o čísle účtu a jeho zostatku. Je možnosť zmeniť číslo účtu a vybrať dostupné účty.

mymcn_hu_6 — nastavenia v KOMPaaS účte. Zmena hesla a výber jazyka.

mymcn_hu_7 — tlačidlo je dostupné len pre osôb s administrátorskími právmi. Priradenie účastníkov k KOMPaaS účtu, nastavenie povolení.

mymcn_hu_8 — Odhlásiť sa s KOMPaaS účtu a vrátiť sa na hlavnú stránku KOMPaaS.


Odsek Moje služby obsahuje nasledovné elementy:


  • Služby— Táto stránka obsahuje všetky služby, ktoré sú priradené používateľovi a ktoré sú k dispozícii. Zoznam služieb nájdete vľavo.
  • Účty a platby — Na tejto stránke môžete sa pozrieť na všetky faktúry, tu je možnosť aj na ich stiahnutie. 

Položku, ktorú používa zákazník, je označená červenou farbou.