API

API- metódy autentifikácii
Pozor! Zákaznícke číslo  9130 je iba príklad. Nahraďte to svojím vlastným päťmiestnym zákazníckym číslom. Najjednoduchšia metóda overovania (neodporúča ...
Tue, 23 Jún, 2020 v 9:45 DOOBEDA
API- Externé smerovanie
Nastavenie vám umožňuje integrovať virtuálnu ústredňu MCN Telecom s akýmkoľvek klientskym CRM systémom. Nastavenie integrácie pozostáva z niekoľkých krokov:...
Mon, 21 Okt, 2019 v 12:52 POOBEDE
WebHooks - čo to je
WebHooks –je upozornenie aplikácií tretích strán o udalostiach, ktoré sa vyskytli v telefónnej službe alebo vo virtuálnej ústredni spoločnosti MCN Telecom z...
Fri, 18 Okt, 2019 v 12:53 POOBEDE
API- Webhooks nastavenie
K nastaveniu Webhooks postupujte nasledovne: Vstúpte do MyMCN účtu a kliknite na odsek «API» Prejdite do nastavení WebHooks  a pre požadovanú službu (Vir...
Fri, 5 Feb, 2021 v 2:54 POOBEDE
Confirmation: autorizačné volania, API
Metódy na uskutočňovanie hovorov 1. Metóda POST /api/protected/api/auth/confirmationCall v odseku “Integrácie” > “Pre vývojárov” > “Paid methods” ...
Wed, 21 Dec, 2022 v 6:34 POOBEDE