Pripojte zariadenie podľa obrázku vyššie 


Na počítači pripojenom k zariadeniu zapíšte IP adresu telefónu.


IP adresu je možné zistiť nasledovne: stlačte symbol preloženého listu, potom stlačte tlačidlo 9 (Network), potom tlačidlo 2 (Current IP).


V pravom hornom rohu sa prihláste ako administrátor kliknutím na  Admin login a na advanced.Prejdite na odsek System a nakonfigurujte nastavenia internetu a LAN.

Nastavenia lokálnej siete môžete získať od správcu systému a nastavenia internetového pripojenia od poskytovateľa internetových služieb.

Do polí Primárny DNS a Sekundárny DNS zadajte adresy DNS od poskytovateľa internetových služieb..


Po nakonfigurovaní uložte svoje nastavenia kliknutím na tlačidlo “Submit All Changes”.

 


Nastavenie jednotlivých klávesov linky (Ext1- Ext12)

Ako príklad pozrime sa na nastavenia Ext1 nižšie:

 


Vyberte pri Line Enable: yes


Poznámka

Ak je váš telefón VoIP „za“ sieťou NAT, vyberte v poli NAT Keep Alive Enable: yes

  Proxy:  sip.mcntele.com


Register: yes


User ID: Prihlasovací SIP


Use Auth ID: Yes


Password: Heslo


Auth ID: Prihlasovací SIP


Prihlasovací SIP a heslo nájdete v MyMCN účte v odsekoch Zariadenie.Audio konfigurácia


Kodeky nakonfigurovať môžete nižšie. Iba kodek G711a a G729a treba nechať, ostatné kodeky možno vypnúť pretože na sieti MCNtelecomu nie sú podporované.


Na prenos signálov DTMF (napríklad čísla rozšírení) použite metódu DTMF Tx Method: AVT.
Poznámka


Ak používate 2 a viac SIP účtov, nastavte rozšírenie pre jednotlivé tlačidlá liniek v časti Phone.
Kliknite na tlačidlo Submit All Changes a vami zadané nastavenia sa uložia!Pozor!


VoIP telefón Cisco SPA509G je určený na použitie v sieti s podporou PoE.


Ak vaše sieťové zariadenie nepodporuje technológiu PoE (Power over Ethernet), zakúpte si napájanie.