Pozor!
Zákaznícke číslo  9130 je iba príklad. Nahraďte to svojím vlastným päťmiestnym zákazníckym číslom.


Najjednoduchšia metóda overovania (neodporúča sa):
https://api.mcntele.com/v2/rest/account/9130/vpbx.json?user_hash=mytoken


Bearer overovanie:
GET /v2/rest/account/9130/vpbx.json HTTP/1.1
Host: api.mcntele.com
Authorization: Bearer mytoken
Cache-Control: no-cache


Basic overovanie:
GET /v2/rest/account/9130/vpbx.json HTTP/1.1
Host: api.mcntele.com
Authorization: Basic encoded_login_pass
Cache-Control: no-cache

Kde encoded_login_pass base64_encode(“user:password”)


Prenos správ a parametrov POST:

  • Ako URL: encodedPOST /v2/rest/account/9130/did/countries/get-cities/ HTTP/1.1
    Host: api.mcntele.com
    Authorization: Bearer mytoken
    Cache-Control: no-cache
    Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

country_id=643

  • Alebo prostredníctvom Json:

POST /v2/rest/account/9130/did/countries/get-cities/ HTTP/1.1
Host: api.mcntele.com
Authorization: Bearer mytoken
Cache-Control: no-cache

{ “country_id”: 643 }


Vyberte si spôsob, ktorí Vám vyhovuje


Ďalej:

https://api.mcntele.com/v2/rest/account/9130/vpbx.json –dáva json správu
https://api.mcntele.com/v2/rest/account/9130/vpbx.xml alebo (https://api.mcn.com/v2/rest/account/9130/vpbx) dáva xml správu


Parametre rozhrania API pre PHP


Získať záznam hovorov:

echo file_get_contents(‘ https://api.mcntele.com/v2/rest/account/36020/vpbx/2466/call_log/record?call_id=13-1496128379..3843972&user_hash=mytoken’);
mytoken – Váš token