SIP Trunk je možné nastaviť v odseku "SIP Account" s nasledujúcimi nastaveniami: 

[Peer name]
type=peer
host=sip.mcntele.com
username=SIP ID
secret=SIP heslo
nat=yes or no
context=Kontext hovoru (kontext dialplan)
disallow=all
allow=alaw
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
qualify=no
videosupport=no
t38pt_udptl=yes,redundancy,maxdatagram=400
insecure=invite
fromuser=SIP ID
fromdomain=sip.mcntele.com

 

Ďalej k fungovaniu je potrebná registrácia:

[general]

register =>; SIP ID:SIP password@sip.mcntele.com/klapka kam bude hovor smerovaný