Asterisk PBX

SIP Trunk nastavenie na Asteriske
SIP Trunk je možné nastaviť v odseku "SIP Account" s nasledujúcimi nastaveniami:  [Peer name] type=peer host=sip.mcntele.com username=SIP ID secr...
Thu, 12 Sep, 2019 v 2:04 POOBEDE