Na používanie a nastavenie VoIP zariadení je potrebné SIP účet.

V odseku «Telefonická služba 2.0» |«Zariadenie» «SIP nastavenie» máte možnosť na vytvorenie nového SIP účtu, alebo tu máte možnosť upravovať už vytvorené SIP účty. Všetky informácie o SIP účtoch sú tiež k dispozícii tu.


1. K vytvoreniu nového SIP účtu kliknite na tlačidlo «Pridať»


2. Otvorí sa nové okno  - «Vytvoriť SIP účet ».


3. Vyberte počet SIP účtov na vytvorenie od 1-99 . Pridať k službe a Pripojiť k IP  (v týchto možnostiach nastavenia je možné nastaviť obmedzenie podľa IP adresy).

4. Kliknite na tlačidlo «Uložiť».

5. Po uložení bude vytvorený SIP účet, bude priradené k vybranému číslu a je možné si ho pozrieť v zozname