Yealink zariadenia

Nastavenie zariadenia Yealink T48G
1.Pripojte internetový port telefónu k sieti pomocou kábla Ethernet. 2. Na počítači pripojenom k zariadeniu zapíšte IP adresu telefónu. ...
Fri, 13 Sep, 2019 v 10:00 DOOBEDA
Nastavenie zariadenia Yealink T46G
1. Pripojte internetový port telefónu k sieti pomocou kábla Ethernet.  2. Na počítači pripojenom k zariadeniu zapíšte IP adresu telefónu. Po...
Fri, 13 Sep, 2019 v 9:45 DOOBEDA
Nastavenie zariadenia Yealink T41P
Pripojte internetový port telefónu k sieti pomocou kábla Ethernet. 2. Na počítači pripojenom k zariadeniu zapíšte IP adresu telefónu. P...
Thu, 6 Máj, 2021 v 11:28 DOOBEDA
Nastavenie zariadenia Yealink SIP-T27P
1.Pripojte internetový port telefónu k sieti pomocou kábla Ethernet. 2. Na počítači pripojenom k zariadeniu zapíšte IP adresu telefónu. ...
Fri, 13 Sep, 2019 v 10:01 DOOBEDA
Nastavenie zariadenia Yealink SIP-T19P
1.Pripojte internetový port telefónu k sieti pomocou kábla Ethernet. 2. Na počítači pripojenom k zariadeniu zapíšte IP adresu telefónu. ...
Fri, 13 Sep, 2019 v 10:04 DOOBEDA
Nastavenie zariadenia Yealink SIP-T21P
1.Pripojte internetový port telefónu k sieti pomocou kábla Ethernet.  2. Na počítači pripojenom k zariadeniu zapíšte IP adresu telefónu. Pozn...
Fri, 13 Sep, 2019 v 10:06 DOOBEDA
Nastavenie zariadenia Yealink W52P
1.Inštalácia telefónu. Pripojte kábel napájacieho adaptéra k nabíjačke. 2. Vložte batérie do slúchadla. 3. Nabite slúchadlo. ...
Fri, 13 Sep, 2019 v 10:27 DOOBEDA
Nastavenie zariadenia Yealink W52H
1.Inštalácia telefónu. Pripojte kábel napájacieho adaptéra k nabíjačke. 2. Vložte batérie do slúchadla. 3. Nabite slúchadlo...
Fri, 13 Sep, 2019 v 10:30 DOOBEDA
Nastavenie zariadenia Yealink T28P
1.Pripojte internetový port telefónu k sieti pomocou kábla Ethernet. 2. Na počítači pripojenom k zariadeniu zapíšte IP adresu telefónu. ...
Fri, 13 Sep, 2019 v 9:53 DOOBEDA