1.Nainštalujte aplikáciu Grandstream Wave a na úvodnej stránke aplikácie  prejdite do položky “Settings” v pravo dole


2. Kliknite na “Account settings” 3. Kliknite na ikonu plus (+) v pravom hornom rohu.


 

4. V menu Add New Account zvoľte možnosť SIP Account5. Vyplňte nasledujúce polia:

  • Account name: Ľubovoľný názov účtu
  • SIP Server: adresa SIP servera, ktorú nájdete  v MyMCN účte v odseku “Telefónická služba” alebo “Virtuálna ústredňa” a časť “Zariadenia” 
  • SIP User ID: Prihlasovací SIP
  • SIP Authentication ID: Prihlasovací SIP
  • Password: Heslo


Nastavenie potvrďte stlačením fakjy v pravom hornom rohu . 


 V prípade ak pri názvu účtu vidíte červený bod, tak počkajte niekoľko sekúnd kým sa nezmení na zelenú.6. Ak pri Vašom účte vidíte zelený bod, tak kliknite na účet a prejdite na odsek “Register Expiration”. 

Tu zadajte hodnotu: 2

Potom kliknite v pravom hornom rohu na fajku, aby zadané údaje boli úspešne uložené
7. Teraz prejdite na odsek “Preferred Vocoder”Tu je možnosť nastaviť, že pri Wifi a 2g/3g/4g internetu aplikácia aké kodeky bude používať. 


Kodeky nastavte nasledovne:

 2G/3G/4G

 


WIFI: Kliknite v pravom hornom rohu na fajku, aby zadané údaje boli úspešne uložené.Po nastavení je aplikácia pripravená na použitie.