K nastaveniu Webhooks postupujte nasledovne:

 • Vstúpte do MyMCN účtu a kliknite na odsek «API»
 • Prejdite do nastavení WebHooks  a pre požadovanú službu (Virtuálna ústredňa, Telefonická služba, Volanie a Chat z webovej stránky alebo fakturácia) a vyberte jednu z nich, ktorú chcete nastaviť
 • Kliknite na tlačidlo «Vytvoriť».

Ak chcete nakonfigurovať sledovanie udalostí, zadajte:

 1. URL aplikácie tretej strany, ktorá bude akceptovať WebHooks od spoločnosti MCN Telecom.

 

Poznámka

Podporujeme protokol https. V prípade potreby sa môže použiť.


Poznámka

URL vyzerá nasledovne: protokoll (http alebo https)://domain alebo IP-adresa:číslo porta
napríklad: http://mcntele.com:8080


     2. Utajení token — potrebné na autentifikáciu. Umožňuje vám chrániť sa pred spamom tým, že umožňuje odmietnuť všetky žiadosti, ktoré nemajú určený token.

     3. Začiarknite políčka vedľa typov udalostí, ktoré sa budú sledovať.

V nastaveniach WebHooks pre Virtuálnu ústrednú môžete nakonfigurovať sledovanie udalostí pre nasledujúce typy:

 • Začiatok prichádzajúceho hovoru na klapku
 • Koniec prichádzajúceho hovoru na klapku
 • Začiatok odchádzajúceho hovoru na ľubovoľné číslo
 • Koniec odchádzajúceho hovoru na ľubovoľné číslo
 • Zmeškaný hovor


V nastaveniach WebHooks pre Telefonickú službu môžete nakonfigurovať sledovanie udalostí pre nasledujúce typy:

 • Začiatok prichádzajúceho hovoru
 • Koniec prichádzajúceho hovoru


Po nastavení kliknite na tlačidlo «Uložiť» aby sa uložili vami zadané nastavenia.

IP adresy z ktorých dostávate WebHooky sú nasledovné : 

85.94.49.0/25

85.94.32.0/24