Virtuálna ústredňa umožňuje nahrávanie hovorov interných, externých a mobilných hovorov účastníkov. Takisto je možnosť nahrať hovory poradia alebo hovory konferencie.
 Táto možnosť je aktívna, len vtedy, ak je aktivovaná služba „Nahrávanie hovorov“.


Poznámka

Možnosť nahrávanie hovorov je platná služba vo virtuálnej ústredni. Ak nie je dostupná funkcia nahrávania hovorov v poradí, pri klapiek alebo pri konferencii, to znamená, že služba nie je aktivovaná. Ak chcete povoliť službu nahrávania hovorov vo virtuálnej ústredni, kliknite na odkaz «Moje služby» a potom vyberte možnosť «Virtuálna ústredňa» a pri možnostiach začiarknite pole «Nahrávanie hovorov».


Nahrávanie hovorov účastníkov

 

Nastavenie: 

  1. V MyMCN účte kliknite na «Virtuálna ústredňa | Nastavenia | Telefónne čísla účastníkov».
  2. V zozname telefónne čísla účastníkov vyberte účastníka, ktorého hovory chcete nahrať a v odseku «Účastník» zadajte fajku pri možnosti «Nahrať všetky hovory».


Je možnosť na Nahrávanie hovorov účastníkov poradia. Prejdite pri poradiach na «Nahrať všetky hovory» možnosť a zadajte tam fajku.


Ako vypočuť nahrávania:


K tomu, aby ste si mohli vypočuť nahraté hovory kliknite v hlavnom menu na  «Virtuálna ústredňa | Volania » odsek.

Hovory sú tu zoskupené podľa poradí, podľa telefonátov alebo podľa účastníkov (ak je dostupné prehľad všetkých hovorov ).

Nahrávky sú k dispozícii vo formáte mp3. Čas uchovania hovoru závisí od jeho nastavenia, ktoré si môžete skontrolovať v odseku: «Virtuálna ústredňa | Nastavenia| Všeobecné nastavenia | Termín uchovania». Pri dobe uchovania súborov na serveri môžete chrániť jeden deň, alebo chrániť večne. 


Ako vypočuť nahraté hovory daného účastníka: 

  1. V odseku Volania vyberte, ktoré hovory chcete vypočuť (hovory poradí, účastníkov alebo všetky).
  2. Kliknutím na tlačidloButtonPeriod môžete zadať dátum od do.
  3. Kliknutím na tlačidlo ButtonRecord môžete vypočuť nahratý hovor.


K ukončeniu stlačte tlačidlo ButtonStop.


Ako stiahnuť nahraté hovory na počítač:

K stiahnutiu kliknite na tlačidlo «Stiahnuť» .


K stiahnutiu hovorov na daný periód kliknite na  možnosť «Stiahnuť zapísané hovory». 


Pomocou tlačidlaButtonPeriod zvoľte obdobie a kliknite na «Stiahnuť»